Menekülő pont

2009. március 6., péntek

A radix horoszkópban a házakat mindig tengelyekben kell vizsgálnunk. A tengely két egymással szemben lévő házat jelent. A két egymással szemben található ház jegyei mutatják meg, hogy a szülött hogyan gondolkodik és viselkedik az adott életterületeken.

A szemben lévő házak két különböző, egymással ellentétes életterületről szólnak, de az egység, az egyensúly és harmónia akkor lehetséges, ha mindkét oldal egyenlő hangsúlyt kap. Ez különösen akkor fontos, ha nehezítő körülményként a tengelyen két bolygó oppozíció is van. A tengelyeken az egyensúlyt – oppozíció nélkül is – nehéz megtalálni, létrehozni. Az elfojtott (fizikai) vagy kompenzáló (érzelmi) szinteken történő megélés minden esetben egyensúlyhiányt, életnehezítő körülményeket jelent. Ennek hiányában a felnőtt állapot (mentális szint) elérése lehetetlen.

Az embernek egyéni stratégiái vannak arra, hogyan „segítsen magán” kerülő úton, ha az egyensúly hiányzik. Ez a kibúvó szintén lehet elfojtó vagy kompenzáló jellegű.

A horoszkópból világosan kiolvasható, hogy milyen ez a stratégia. A jellege egy jegyhez, egy archetípushoz tartozik. Pontosan ahhoz, amely 90 fokra van az adott tengely két végpontjától (házcsúcstól). Ha ezen a ponton esetleg egy bolygót látunk, akkor a planéta által képviselt (jegy uralkodója) tulajdonságokkal és képességekkel erősítünk rá a stratégiára.

Amikor a menekülési pontot vizsgáljuk és értelmezzük, abból kell kiindulnunk, hogy a tengely archetípusait a szülött elfojtással vagy kompenzáló módon éli meg. Ha az ember eljut a felnőtt, mentális szintre, amikor tudatos lesz, akkor a menekülő pont is elveszíti értelmét, és nem működik tovább stratégiaként.

Lássunk egy példát (orbisz 3 fok)

Menekülő pont

Michael Jackson
1958.VIII.29. Gary (Indiana) helyi idő 23 h 45

Az értelmezés:

A szülöttet meglehetősen jól ismerjük a médiáknak hála, de személyesen egyáltalán nem, és módunk sincs arra, hogy visszajelzéseket kapjunk a feltételezéseinkre. Ezért valamennyi megállapítás feltételes, mert nem tudjuk, Michael Jackson valójában melyik szinten éli meg archetípusait.

A partnerségi tengelye 1.-7. ház

A szubjektív Én (AC, 1. ház csúcsának jegye) érdeklődő, nyitott, helyzetekhez ügyesen alkalmazkodó, a trendet határozottan követő (Ikrek).
A partnerrel és a partnerséggel szembeni elvárást a kalandvágy, az optimizmus, a szabadságigény, gyenge kötődés jellemzi (Nyilas).

A menekülési stratégia a szubjektív Én számára a 4. házhoz kötődik (család, származás) és a Szűz archetípusnak megfelelően az alkalmazkodás, a kritika Plútó segítségével manipulatív eszközökkel. A partnerrel való „boldogulás” menekülési stratégiája a Halak jegy szerint a valódi menekülés a titkolózás, a hazugság, a bódító szerekkel való élés lehet.

A birtoklás tengelye

A saját értékek kezelése és az önérték a Rák szerint (2. ház) a saját vágyak teljesítésére, és az önmagáról való gondoskodásra, a szükségletek, kielégítésére koncentrál. Másoktól kapni vagy elfogadni nagyon nehéz, hálásnak lenni fájdalmas (Bak).

Az adok-kapok egyensúlyának kibillenésekor a menekülő stratégia útja a Mérleg és a Kos jegyekben, az 5. és 11. házban van. Mérleg oldalról a diplomáciai érzék és egy bizonyos fokú rafináció, a Kos oldalról pedig a rámenősség, agresszió vagy fenyegetés nyújtja a menekülő megoldásokat.

A környezet tanítása szerint a státusz, a siker és a játék és kreativitás (Oroszlán) a legalkalmasabb eszközök a kollektív részéről való elfogadtatásához. Ugyanakkor az egyéni filozófia sokkal több különlegességet, akár extrémitást is kilátásba helyez. Uránusz a 3. ház csúcsán még inkább kiemeli azt, hogy M.J. Nehezen áll be a „normális” közösségi sorba.
A saját és a kollektív mentalitás közötti eltérés egyensúlyának megoldásához a menekülési stratégia egyrészt a Skorpióban (saját út, általános szabályok elvetése), másrészt a Bikában
(élvezetek, esztétika, elhatárolódás) lehetséges.

Az individualitás tengelye

M.J. családi és származási indíttatása a Szűz jegy szerint az alkalmazkodás, az üzleti érzék,
A kritikusság főbb tulajdonságait hordozza. Az individualitás tengelyének harmonikus megélése talán a legnehezebb mindenki számára. Nap és Plútó a 4. ház csúcsán a származással összefüggésben az akarat és céltudat, önbizalom (Nap) és a manipuláció és hatalomvágy (Plútó) azok az energiák, amelyekkel a család él, és amelyeket igyekezik a gyermekben elültetni. Ettől a kezdőponttól kell a szülöttnek a 10. ház archetípusa szerint önálló egyéniséggé fejlődnie. A Halak jegy szerint a felnőtté, éretté és tudatossá válás a spiritualitás, az empátia lenne. Alacsonyabb szinteken azonban a hazugság, a csalás, a titkolózás jelképe a Halak jegy.

A menekülés pontjai az Ikrekre és Nyilasra esnek. Az egyéniség kifejlődésének nehézségeire a stratégia az Ikrek archetípus szerint a média, a technika, a kommunikáció. Nyilas archetípus alapján pedig a szabadságigény érvényesítése, a kalandvágy és az optimizmus, stb. lehet a menekülési stratégia akkor, ha a származás és a család elvárásai nincsenek összhangban a saját vágyakkal és ambíciókkal.

A kapcsolati tengely

Mérleg jegy (5. ház) a szerelmi tapasztalatok gyűjtése, a kockázat vállalás és vállalkozás, az életöröm részéről úgy viselkedik, hogy jusson is, és maradjon is. Nagy ívben elkerülni igyekezik a konfliktusokat. Az 5. házban ott áll a felszálló holdcsomó (karmikus feladat), amely hangsúlyozza, hogy a szerelem, a vállalkozás, a játék és a gyermekek karmikus jelleggel jelennek meg életében. Kos jegy a 11. házban a választott köröket és barátokat, valamint az erkölcsi érzéket mutatja. Ha szerelmi ügyekben, kockázatos vállalkozásokban az egyensúly felborul, akkor jön a konfliktus, ami elől a szülött igen csak szeretne elmenekülni. Stratégiaként a Rák (anyagi gondoskodás és kompenzáció) valamint a Bak (ridegség, kegyetlenség, érzéketlenség) látszik megfelelőnek.

Az egzisztenciális tengely

Nyilassal a 6. ház elején, egzisztenciálisan és munkakérdésekben a gyarapodás, az optimizmus, nagyvonalúság és nagystílűség érvényesül. A munka fáradalmainak ellensúlyozására és egészségmegőrzés szempontjából az Ikrekkel (12. ház) az egyensúly nagyon fontos lenne. Tudnia kellene visszavonulni időnként egy-egy pihenő időszakra, amikor Ikrek szerint megfigyelni, elemezni kellene a helyzetet (egzisztenciálisan és egészség szempontból is).

Ha ez nem megy, akkor jönnek a menekülő stratégiák: Szűz (kritika, elemzés) Plútó rásegítéssel (manipuláció, konkurenciaharc, stb.) vagy Halakkal: menekülve, titkolózva, hazugság.