Az aspektuskép

2009. március 11., szerda

Az aspektus-asztrológiával egy terjedelmes Huber könyv foglalkozik.

Miután színes vonalakkal berajzoltuk az aspektusokat (vagy átrajzoltuk a Koch-házrendszerrel készült horoszkópunkat), egymástól jól elkülöníthetően egy színes vonalakból álló ábrát látunk a horoszkópban. Ügyeltünk, hogy a kör közepét ne érintsék az oppozíciós piros vonalak. Az aspektusok aspektusképet alkotnak a horoszkópban.

Az aspektuskép formája

Az aspektuskép a tudattalan életmotiváció, a saját kapcsolási ábránk, amely motiválja céljainkat, cselekedeteinket anélkül, hogy ennek tudatában lennénk.

A masszív négy- vagy sokszög a biztonsági igényünket, a vonalak a cselekvő kényszert, a háromszögek, pedig a rugalmasságunkat, dinamizmusunkat mutatja.

Az aspektuskép lehet összefüggő (koherens) vagy több figurából álló kép. Ha koherens a kép, akkor egy vagy több ponton egymásba kapcsolódnak a fényszögek vonalai és közvetlenül vagy közvetve minden energiánk részt vesz a ténykedésünkben. Ha az aspektuskép két vagy több figurából áll, akkor – és különösen, ha egy-egy figurában személyiségi bolygó található (Nap, Hold vagy Szaturnusz) – akkor „többrétegű” Én-nel rendelkezünk. A gyakorlatban is elképzelhetjük, hogy a szülött érzelmeiben biztonságra törekvő (például Hold egy négyszög figurában), de a hivatásában, a tudatos ténykedéseiben, céltudatában esetleg rendkívül dinamikus és kockázatoktól sem riadó (Nap háromszög figurában). Lehet, hogy egyik ember ilyen, a másik pedig olyan oldaláról ismeri őt.

Nézzük jól meg a színes vonalakból álló képet és szabad asszociációval próbáljunk meg egy „ábrát” vagy „formát” belelátni. Gyakran egy vitorlás hajó, egy piramis, egy zászló vagy más hasonló alakzatra vagy tárgyra hasonlító képet látunk meg. Ha a piramis példánál maradunk, nem mindegy, hogy a piramis a széles alapján, vagy „fejjel lefelé” a csúcsán áll-e.

Az aspektuskép elhelyezkedése

Az aspektuskép dinamizmusát az elhelyezkedéséből látjuk. A fényszög vonalak elhelyezkedése szerint az alakzat lehet:

Főleg hosszú vonalakból álló, alulról felfelé haladó figura (különösen 3. és 4. házból a 9. és 10. ház felé: individuális aspektuskép. Az egyén gyökereitől, szülőitől és születési körétől „igyekszik” felfelé

A horoszkóp 10.-3. házaiban található bolygó túlsúly: Én-központú aspektuskép

A horoszkóp 4.-9. házaiban található bolygó túlsúly: Te-központú aspektuskép

A horoszkópban az AC-DC tengely alatti bolygó túlsúly: tudattalan képességek, gyakorlatiasság

A horoszkópban az AC-DC tengely feletti bolygó túlsúly: tudatos képességek, elméletiség

Az aspektuskép formáján és elhelyezkedésén kívül érdekes az aspektuskép szín összeállítása is. A piros vonalak a feszültségeket hordozzák és a cselekvési késztetést segítik. A kék vonalak a nyugalmat hordozzák és az egyensúlyra törekvést segítik. A zöld vonalak a rugalmasságot, a tanulási és fejlődési késztetést hordozzák és a tapasztalati tanulást segítik elő.

Ideális esetben: minden piros aspektusra jut 2 kék és egy zöld színű aspektus. Ilyenkor a szülött megfelelően aktív, egyensúly teremtő és rugalmas. Természetesen a horoszkópok többségében az ideálistól eltérő a szín összeállítás. Ettől lesz az ember hiperaktiv (túl sok piros), passzív, lusta (túl sok kék) vagy határozatlan és kétkedő (túl sok zöld) aspektus.

Nem ritka, hogy egy horoszkópból teljesen hiányzik a zöld színű aspektus, esetleg egy kis zöld „árválkodik” benne. A piros-kék szín kombináció ambivalens és a polaritásokra utal. Az ilyen ember mindent vagy szépnek és jónak, vagy mindent rossznak és csúnyának lát, azaz hiányzik az arany középút, a polaritás feloldásának képessége. A kis zöld aspektusok információgyűjtő fényszögek. A kíváncsiság, a tanulási vágy és az odafigyelés jelzője. A hosszú zöld a megfontolás, a mérlegelés és a megkülönböztető képesség jelzője. A könnyen és biztos kézzel hozott döntések emberének legalább 2-3 hosszú zöld (quincunx) aspektusa van.

A horoszkópok egy részében azonos színű három fényszög keresztezheti egymást; ez az úgynevezett csillag. A csillag a horoszkópban specialitás, amelyről majd a Specialitások címszó alatt később beszelünk. Addig is annyit: a piros csillag a leggyakoribb, a kék ritkább és a zöld nagyon ritka.

Példa: aspektuskép