A kilencedik ház

2009. március 6., péntek

A ház, mint életterület

A 9.ház a Nyilas háza, a hit, világnézet, szellemiség és a bölcsesség háza. Ez az életterület, ahol a saját, individuális szellemiség testesül meg. Mint tudjuk, minden házat csak a vele szemben lévő ellenpárjával együtt érdemes tekintenünk. A 3. ház a tanulás és a kollektív tudat, a társadalmi és kulturális közeg, ahova beleszületett az egyén. Hosszú utat,
a horoszkóp egyik felét kell bejárnia ahhoz, hogy kialakuljon véglegese világképe, szellemisége. A 9. ház megmutatja azt is, milyen hangsúlyt kap az ember életében a szellemiség. Minél több planéta található itt – mint minden háznál – annál nagyobb fontossággal bír az életben ez az életterület. Ide tartozik még a vallási és politikai hit, a tolerancia, a nagyobb utazások (fizikai és szellemi téren egyaránt), és nem utolsó sorban a bölcsesség. A ház jegye megmutatja, hogy milyen az ember szellemisége? Hogyan éli ezt meg? A benne álló planéták a közvetlen eszközök az életterület aktív megélésére. Ha a szemben lévő házban találunk inkább planétákat, és a 9. ház üres, akkor nehezebb, vagy akár lehetetlen is a hagyományos – társadalom-, kultúra- és vallásfüggő – gondolkodásmódtól, világnézettől elszakadni.

A ház, mint életszakasz

A 9. ház a 48.-54. éves kor közötti életszakaszt öleli fel.

A 48. születésnaptól számított 2 év 8 hónap szellemileg aktív (a ház kardinális zónája) időszak. Az 51. születésnap előtt néhány hónappal elindul a rezignáció, és az ember lassan közeledik a 9. ház kríziséhez. A szellemi krízis végét az 53. születésnap után 6-9 hónappal várhatjuk, amikor elindul egy újabb aktív időszak, de ez már a 10. ház témáját érinti.

A ház, mint életfeladat

A 48.-49. születésnap

között az ember elveszti utolsó illúziót is, és egy új értékrendet alakit ki magának, amely már végleges marad. Feladatát akkor
teljesíti, ha egyre kevésbé értékeli az élet anyagi vonatkozásait, és egyre többre a tudást és bölcsességet. Soka ilyenkor valami újat kezdenek tanulni, mert a tudásvágy határozottan megnő. A lehetőségek is megmutatkoznak, hiszen ebben a korban a gyermeknevelés feladatát már a legtöbben letehetik. Az üresség elkerülése végett helyes, ha az ember a szellemigésével foglalkozik.

A 49.-50. születésnap

között kialakul a végleges, megállapodott életfilozófia és világnézet. Az ember már másként látja múltját, és felülbírálja saját eddigi céljait. Tudja, mit nem tud, és igyekszik ezt a lehető legjobban és leggyorsabban pótolni.

Az 50.-51. születésnap

között a szellemi fejlődés befejeződik. Ez nem azt jelenti, hogy ettől kezdve csak butulnánk, hanem azt, hogy végre
szellemileg érettek lettünk. A bölcsesség 50 éves kor előtt aligha érik be. Eddig az időig még folyamatosan tanulunk az életben, még akkor is, ha felnőttként nem járunk iskolába.

Az 51.-52. születésnap

között az új szellemiségét megpróbálja az ember a külvilággal egyeztetni. Azt kell tapasztalnia, hogy a fiatalokat már nagyon
nem érti, és azok sem értik őt. Lassan belecsúszik az ember egy mély krízisbe.

Az 52.-53. születésnap

között zajlik a 9. ház krízise. Az ember szeretné új szellemiségét  életében konkrétan hasznosítani. Mivel többnyire aka-
dályokba ütközik, ezt az életkort a hit és világnézet kríziseként éli meg. A legtöbben igen lehangoltak, kilátástalannak érzik jövőjüket. Hiába készült fel az ember szellemileg egy új életre, időről időre meg kérdezi magától, érdemes-e? Vajon miért született a világra? Mi lehet az igazi feladata?

Az 53.-54 születésnap

között a hittől és világnézettől függően többé-kevésbé mindenki félelmet érez az öregedéstől. Nemcsak a fizikai öregedéstől, ha-
nem attól, hogy tervei, céljai megvalósítására már nincs elegendő idő és erő. Pedig ahogy közeledik az 54. születésnap, egyre nagyobb a késztetés, hogy még valami nagyszerűt megvalósíthasson, megélhessen. Az 54. születésnap előtt kb. fél évvel aztán végre megszületik a cél, és a hónapok múlásával
egyre több remény mutatkozik a beteljesítésre.

A ház krízise

A 9. ház krízise az élet értelmének kutatásáról szól. 36 évvel korábban, a 3. házban a fiatalt az iskola elindította a szellemiség, a tanulás útján. Időközben az élet más dolgokra is megtanította, és most már érett fejjel elkerülhetetlenül szembesítenie kell a kollektív gondolkodásmódot, hitet, világnézetet a saját hitével és világnézetével. Ebben az új szellemiségben előtérbe kerül az élet értelmének kutatása. Ezért óhatatlanul visszagondolunk a múltunkba, és vizsgáljuk, mit miért tettünk, és mennyire vagyunk elégedettek korábbi önmagunkkal.

Az 9. ház megélésének változatai

1. Fizikai szintű megélések

-nagyobb utazások külföldön
-külföldi hosszabb tartózkodás
-okoskodás
-jogi ügyek, perek
-konfliktusok a hit és világnézet miatt

2. Érzelmi szintű megélések

-a tudatlanság megszégyenítő tapasztalatai
-kártyavár-építés illúziókkal
-lenézés vagy lenézettség tapasztalata
-tekintélyvesztés
-félelem az öregedéstől

3. Szellemi szintű megélések

-Továbbképzés, a tudás hiányainak pótlása
-Új életcél keresés és találás
-Megértés és tolerancia
-Bölcsesség, életbölcsesség
-Szellemi utazások
-A tudás arroganciától mentes továbbadása

Az 9. házban álló planéták

A 9. házban álló planéták a közvetlen eszközök a továbbképzés, tudás, szellemiség és vallás területén. A 9. ház környezettől jövő elvárása felénk, hogy tudjunk, hogy bölcsek legyünk, azaz csupa Nyilas tulajdonságot igényelnek. Mi magunk a ház jegye szerint reagálunk a feladatokra, és első sorban azokat a személyes energiákat használjuk közben, amelyeket a 9. házban álló planéták szimbolizálnak.
Ha semelyik planéta sem áll itt, azért ne keseredjünk el! Erősítsük a 9. ház jegye szerinti tulajdonságokat! Ha például Vízöntő jegyre esik a 9. ház csúcsa, akkor a szellemiségünket annak uralkodója, az Uránusz segíthet fejleszteni.

A 9. ház problematikája és annak eredete

A 9. ház problematikája az, hogy úgy érezhetjük, nem tudunk eleget, hogy alulképzettek vagyunk, netán butának érezzük magunkat. Jobb esetben arról van szó, hogy bár korábban megfelelő képzésben részesültünk, szembesülünk azzal, amit tanítottak nekünk, mert idő közben világnézetünk átalakult. A problematika a 3. és 9. ház tengelyén való egyensúly megteremtése. Miközben az egyéni szellemiség oldaláról tekintjük a kollektív szellemiséget, ütköztetés helyett a kettőt egyensúlyba kell hoznunk. Nem élünk lakatlan szigeten, tehát megfelelő toleranciát kell gyakorolnunk a másként gondolkodókkal szemben.
Fel kell ismernünk, hogy a „helyes” nem létezik, mert ez mindig szubjektív.

Egy konkrét példa: Nietzsche Friedrich
Született: 1844.10.15-én Röckenben (D) 10 h (a DAV adatbázis szerint)

ábra

(Koch ház)

Azért választottam őt példaként, mert meglehetősen jól elkülönül a születéskori és gyermekkori szellemi környezete a későbbi individuális szellemiségétől.

Protestáns lelkész családba született és mélyen vallásosan nevelték. Kezdetben (1864)1 teológiát és klasszika filológiát tanult és még egyetemi fokozata megszerzése előtt professzori címet kapott.
Tehetséges volt zenében és a költészetben, de leginkább filozófusként ismerik. A filozófia tevékenysége 3 korszakra osztható:

Romantikus esztétikai periódus (1869-1876)2
Pozitivista szakasz (1876-1882)3
Etikai periódus (1883-1888)4

Nietzsche horoszkópjában a 3. ház a Vízöntőben kezdődik, és a házcsúcson igen erős pozícióban áll Szaturnusz: azaz a merev szigorúság, a rend, az ítélkezés. A házban Neptun a spiritualitást jelzi. Így együtt pedig a szigorúan vallásos, erkölcsös fiatalságot. Ez volt Nietzsche kiinduló, kollektív világnézetnek megfelelő szellemi indíttatása.

Nietzsche 9. háza az Oroszlánban kezdődik, benne pedig Vénusz áll a ház szempontjából igen gyenge pozícióban.

Lássuk a fiatalkori, általa elfogadott kollektív szellemiség átalakulását egyéni, Nietzsche szellemiséggé.

18641

egyetemi tanulmányok kezdete (teológia, filológia klasszika)
19-20 éves kor, a 4. ház első éve
életóra Kos 1 fok 1 perctől 4 fok 42 percig az év folyamán
Életóra fényszögek: együttállás Uránusz, oppozíció Merkúr, trigon
Hold és felszálló holdcsomó, kvinkunx Vénusz

Az egyetemi tanulmányok alatt is irt verseket (Merkúr), sokat foglalkozott a zenével (Hold és Vénusz), és általában érdekelték a művészetek (Hold, Vénusz). Nagyon eredményesen tanul, korán elismerik (Uránusz), és igen fiatalon lesz professzor az egyetemen, ahol tanult.

1869-18762

a romantikus-esztétikai periódus
25-32 éves kor, az 5. ház 2. évétől a 6. ház 2. évéig
életóra: Kos 19 fok 29 perctől Bika 18 fok 54 percig
Életóra fényszögek: a hosszú periódus alatt számos fényszöge volt,
de azért, hogy ne vesszünk el a részletekben, csak a primer fényszögeket vegyük figyelembe: oppozíció Nap, konjunkció Plútó, trigon Vénusz, kvadrát Szaturnusz

Miközben az ókori tragédiákat elemezte (Szaturnusz), Wagnertől várva annak zenei megjelenítését (Vénusz), Schopenhauer filozófiáját tanulmányozta (Nap). Korszerűtlen (Szaturnusz) kritikákat irt kora társadalmáról (Plútó)l.

1876-18823

a pozitivista szakasz
32-38 éves kor között, a 6. ház második évétől a 7. ház második évéig
életóra: Bika 18 fok 56-tól az Ikrek 12 fok 2 percig
Életóra fényszögek: ismét sok fényszög jelenik meg a 6 éves
periódusban, amelyek közül a primer fényszögek: trigon Mars, kvadrát
Neptun, oppozíció Hold, trigon Merkúr, kvadrát Vénusz, trigon
Szaturnusz

Szembefordult a hagyományos (kollektív) vallási és etikai nézetekkel (Szaturnusz). A kereszténység(Neptun) tarthatatlanságára hívta fel a figyelmet. Idézet Nietzschétől: „Isten halott. És mi öltük meg.” Ezzel kezdődött az ember felmagasztalása (Neptun, Szaturnusz).

1883-18884

etikai korszak
39-től 44 éves koráig, a 7. ház közepétől a 8. ház harmadik évéig
életóra: Ikrek 12 fok 3 perctől a Rák 9 fok 52 percig
Életóra primer fényszögek: trigon Nap, kvadrát Vénusz, kvadrát Mars,
kvadrát Jupiter, trigon Neptun, oppozíció felszálló holdcsomó, kvadrát
Merkúr, kvadrát Uránusz

Nietzsche szerint a szellemnek (Nap, Jupiter) három átváltozáson kell keresztül menni: 1) a teve állapot: türelmesen viseli az öreg erkölcs terhét (Szaturnusz), 2) oroszlán: a szabadság megteremtése (Nap, Uránusz), a kötelességek elutasítása (Mars, Uránusz), az én vállalása (Nap), 3) gyermek: a teremtés játéka (Nap). Egyik híres kinyilatkoztatása, mely szerint „az ember még meg nem állapodott állat”, egyúttal előrevetíti az átlagembert felülmúló igazi ember mintáját (Jupiter, Uránusz), amelyet későbbi Übermensch teóriát (Neptun), amit Hitler és társadalma más értelmezésben felkapott. Nietzsche úgy gondolta, hogy „az élet valójában a hatalom akarása” és ez a történelem mozgatórugója.

Nietzsche szellemi életútja valóban markánsan megmutatja, hova képes eljutni az ember szelleme a gyökereitől az individualitásig.

1888-ra elméje teljesen elborult. Ez kvinkunx felszálló holdcsomó életóra idején, a 8. házban történt. Elvesztette azt, ami a legnagyobb értéke volt: a szellemét.