A Hold a horoszkópban

2009. március 6., péntek

Horoszkópunkban a Hold az érzelmi én, és a családmodell szempontjából a szülött maga, a gyermek. Egyúttal a belső gyermek is, akinek vágyai és igényei vannak.

Mi az érzelmi én?

-az érzelmek, érzések
-az emóciók
-a vágyak
-a szeretet adás-fogadás képessége

Az érzelmek és érzések kifejezésének és megélésének módja a Hold jegyéből ismerhető fel. Mint a Napnál, itt is archetípusos tulajdonságokról van szó, amelyeket a Hold fényszögei tesznek személyessé. Az érzelmi én motivációi:

-kardinális jegyekben aktív, kezdeményező, intenzív
-szilárd jegyekben óvatos, visszafogott
-változó jegyekben hangulattól függő, változékony, impulzusokra érzékeny

A Hold jegye alapján a kifejezésmód szerint:

– tüzes jegyekben aktív, kezdeményező, impulzív
-földes jegyekben konkrét megélésekben ismeri ki magát leginkább, realista
-levegős jegyekben könnyen kapcsolatba kerülő, de nem igazán mély, tartós
-vizes jegyekben érzékeny, befogadó

A fényszögei szerint:

-más planétával együttállásban arra erősen hat, annak funkcióit érzésekkel tölti fel
-oppozíciónál a másik planéta személyes energiáját zavarja, irritálja az érzelem
-kvadrátnál érzelmeket felkavaró a vele fényszögben álló szimbólum szerinti energia
-szextilnél és trigonnál az érzelmek áthatják, automatikusan befolyásolják a másikat
-félszextilnél érzelmileg tesztel, vizsgál
-kvinkunksznál érzelmi fájdalmak és krízisek útján fejlődő, nevelő hatású

A szintézis

Mint minden személyes energiát, az érzelmi ént is szintézisben kell értelmezni a horoszkópból.

A Hold motivációja és temperamentuma lehet rokon vagy ellentétes. Ez már önmagában is képet ad arról, hogy az érzelmi én egy embernél mennyire harmonikus, vagy diszharmonikus.
A Hold leginkább a kutató, kereső félszextil és kvinkunsz fényszögeket „szereti”, mert ezek adják a legtöbb személyes fejlődést eredményező megélés lehetőségét.

Az együttállás és oppozíció, valamint a kvadrát fejlődési lehetőségeket a nehézségekben hordozza. Az izgalmat, a konfliktust a Hold krízisként éli meg. Az érzelmi én stressz alatt áll.

Bár a trigon és szextil általánosan „jó” fényszögnek nevezett, de az érzelmi én szempontjából túlságosan elváró, lusta, passzív lehet.

A személyes megélések és élethelyzetek azonban három szinten, fizikai, érzelmi és mentális szinten történnek. Ez az egyéni szabad akarat alapján történhet.

Az érzelmi én, a Hold háromszintű megélései:

Fizikai szinten

Másokról való gondoskodás megakadályozza a saját igények és vágyak figyelembe vételét. Mivel az emberek nem hálásak azért, ha gondoskodunk róluk, ezen a szinten sok frusztáció akad mások hálátlansága miatt. A saját igények és vágyak elfojtása, pedig akár beteggé is tehet.

Érzelmi szinten

Itt a szeretet adok-kapok jelenik meg a megélésben, élményben. A viszonzás elmaradása, és az emiatti fájdalom gyerekessé teheti a felnőtt embert is. Mint minden érzelmi szintű megélésnél, a hangulatok változnak, a boldogság-boldogtalanság kettőssége hat. Az önszeretet hiánya miatt mindig kell valaki, aki szeressen.

Mentális szinten

Ezen a szinten az ember képes felismerni vágyait, szükségleteit, és képes azokat ki is elégíteni. Ha érzelmeit nem viszonozzák, akkor nem keresi magában azt, miért nem érdemes rá, hanem tudomásul veszi, hogy az ember érzelmeit csak saját emocionális tapasztalatai szerint élheti. Felismeri a gyermekkori traumát, amely a boldogtalanságát okozza, tudatába felhozza, és máris képes a megélést a maga teljességében elfogadni.

A Hold és az életóra

Az életóra bizonyos időkben egész életünk során aktiválja a Holdat, azaz az érzelmi ént. Ilyenkor a született adottsághoz képest (Hold háza és jegye, fényszögei) mindig újabb lehetőség nyílik arra, hogy érzelmileg fejlődjünk. A fejlődés néha csak akkor lehetséges, ha bizonyos kríziseket kell megélnünk. Az úgynevezett feszültséggel teli életóra-hold fényszögek a leginkább fejlesztők.